Obyvatelstvo a hospodářství

Ostrov se rozprostírá na území o velikost 9251 km2 a Nikósie je hlavním městem. Toto město je v současné době rozděleno na dvě části, a to tureckou a kyperskou. V kyperské části se využívá úřední jazyk řečtina a turečtina v části turecké. Počet obyvatel se pohybuje kolem 763 tisíc.

Na ostrově se během několika tisíciletí vystřídalo mnoho etnik a národností. Z počátku byl osídlen řeky a od 16. století se zde objevuje i menšina turecká. Turci zde zaobírají 26 % a Řekové zbylých 74%. Z hospodářského hlediska zde pozorujeme odlišný vývoj obou částí, kdy turecká část, která není mezinárodně uznávána, se neobejde bez pomoci své mateřské země. Jižní část Kypru se úspěšně rozvíjí a v zemědělství se velmi daří pěstování ovoce a zeleniny, oliv, vinné révy a tabáku. Odtud pochází proslulé sherry i brandy.

Těžba mědi a azbestu zde velmi poklesla, ale zato se daří stavebním surovinám.  Kypr je důležitým faktorem v mezinárodní námořní dopravě, kdy je vlastníkem šesti největších flotil na světě. Ekonomiku rozvíjí hlavně turistický ruch.

Leave a Reply